NAČRTOVANJE SEO OPTIMIZACIJE

NAČRTOVANJE SEO OPTIMIZACIJE

SEO strategija je vaš dolgoročni načrt za ukrepanje. Določiti morate cilje - in načrt, kako jih boste dosegli.

Razmislite o svoji SEO strategiji kot o zemljevidu. Pot, ki jo boste ubrali, se bo verjetno sčasoma spreminjala in razvijala - vendar mora cilj ostati jasen in nespremenjen.

Vaš načrt SEO lahko vključuje stvari, kot so:

  • Določanje ciljev (npr. OKR, SMART) in pričakovanja (tj. časovni okviri/merila uspešnosti).
  • Določanje in usklajevanje pomembnih KPI-jev in metrik.
  • Odločanje, kako bodo projekti ustvarjeni in izvedeni (interno, eksterno ali kombinacija obojega).
  • Usklajevanje in komunikacija s internimi in zunanjimi deležniki.
  • Izbor in uvedba orodij/tehnologije. Zaposlovanje, usposabljanje in oblikovanje ekipe.
  • Določitev proračuna.
  • Merjenje rezultatov in poročanje o njih.
  • Dokumentiranje strategije in postopka.